Đội Ngũ Marketing Huti.vn

Làm thế nào để phát triển ĐỘI NHÓM KINH DOANH, CỘNG TÁC VIÊN trong hệ thống bán hàng

Tìm kiếm những người ctv có lượng bạn bè là khách hàng của mình.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng là một điều không hề dễ dàng.

Chính vì thế bạn cần phải có những kênh truyền thông một cách thông minh

Làm thế nào để ta có thể tìm kiếm được những người cộng tác viên tiềm năng

Chúng ta phải hiểu rõ thế nào là cộng tác viên và cách tận dụng cộng tác viên như thế nào cho hiệu quả?

Hướng dẫn cộng tác viên bán hàng.

Khuyến khích đội ngũ

Connect với các app khác để bán hàng giúp mình

Exit mobile version