Chính sách bán hàng cho cộng tác viên

Option 1: Đăng ký làm đối tác dịch vụ

Option 2: Đăng ký đối tác bán hàng

Option 2: Đăng ký nhà đầu tư


  Dành cho đối tác bán hàng

  Từng bước triển khai

  Xem trong hợp đồng bán hàng website 

  • Tìm kiếm khách hàng bằng : Xem chi tiết
  • Tìm hiểu vấn đề khách hàng
  • Gợi mở nhu cầu, Tìm hiểu nhu cầu gốc của khách hàng 
  • Mời khách vào xem dịch vụ và các cách thức triển khai tại Huti.vn hoặc portfolio
  • Đưa ra chương trình khuyến mãi cho khách hàng theo sự kiện. Xem chi tiết sự kiện
  • Giao dịch và tiến hành chuyển ticket để kỹ thuật triển khai
  • Kết thúc giao dịch và được tích xu trong ví Huti coin

  Điều kiện:

  • Chỉ phục vụ 6 nhóm ngành của Huti (xem ngoài trang chủ)
  • Web đa dạng và có thể liên hệ để báo giá ngoài các gói đang hiện hữu

  Công cụ được cung cấp: 

  • app giúp mở rộng bán hàng (xem chi tiết app tổng huti )
  • hệ thống social media – Xem chi tiết các phương tiện thương hiệu
  • mentor chuyên gia hướng dẫn (xem chi tiết) – Miễn phí với thành viên Huti
  • ngân sách triển khai lớn hơn – Được cấp chi phí cho các hoạt động marketing, bán hàng
  • quân lực hỗ trợ lớn hơn.- Cấp đội ngũ để triển khai
  • nguồn sản phẩm đa dạng chất lượng cao (xem chi tiết)

  Dành cho nhà cung cấp dịch vụ

  Từng bước hợp tác

  • Gửi demo website cho chúng tôi qua zalo của sale
  • Gửi năng lực đấu thầu
  • Gửi hồ sơ, đề xuất mở rộng dịch vụ
  • Thông tin nhân sự bên trong kết nối & hỗ trợ
  • Thông tin dịch vụ chi tiết, nội dung (yêu cầu không trùng lặp)
  • Số tài khoản của đối tác/ doanh nghiệp đối tác

  Đang cơ cấu nhân sự và báo cáo tài chính, kết quả để nhà đầu tư nắm rõ!