Về đội ngũ Huti

Thành lập năm 2016 tại Hồ Chí Minh. Đầu những năm 20216, Đội ngũ đã bắt đầu tập hợp, tập trung đầu tư vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp, công nghệ và marketing. Với hai thương hiệu chiến lược ban đầu là Nlute và 1cloudtech. Đến tháng 1/2018, Đội ngũ chúng tôi chính thức hoạt động dưới mô hình một startup nhỏ mang tên Huti.

Với giá trị cốt lõi của đội ngũ, tất cả những gì chúng tôi mang lại phải có giá trị cho đối tác và cộng đồng. Các lĩnh vực chính chúng tôi đang phát triển dều đã đang và sẽ được nâng cấp liên tục. 

Đối tác đến với Huti, đều sẽ nhận được những giá trị quan trọng cho từng lĩnh vực hợp tác riêng biệt. 

Tiêu chí phân bổ nhân sự của Huti

Không phải startup nào cũng có thể tham gia dễ dàng, Huti cũng vậy. Bởi vì để nâng cấp chất lượng đội ngũ và cùng nhau đi lên, đội ngũ Huti cần đầy đủ các tiêu chi quan trọng để có thể hoạt động cùng nhau ít nhất là 10 năm. Mang về giá trị cao, năng suất hiệu quả và sự hỗ trợ cấp tốc từ tất cả các thành viên đội ngũ. 

Tiêu chí 1: Thân – Tâm – Tuệ. Đây là điều quan trọng trong đội ngũ. Tập trung nâng cấp sức khỏe , trí tuệ. Tuyển chọn những con người có tâm sáng, không tham sân si. Luôn vì anh em, đồng đội, gia đình và bản thân mình. Không sinh ra các tâm lý tiêu cực khiến đội ngũ lục đục tan rã.

Tiêu chí 2: Không chia bè phái, không nói xấu mà đưa những điều tốt đẹp và tích cực cho đội ngũ. Luôn xem đội ngũ là người cùng mình phát triển, kiếm tiền thay vì dành lợi ích cho cá nhân. 

Tiêu chí 3: Tìm phương án giải quyết thay vì than vãn. Có thể chậm nhưng không thể trễ, không bỏ cuộc. Dự án có thể kéo dài nhưng cần phải có lý do rõ ràng, chính đáng.

Định hướng phát triển trong tương lai

Giai đoạn 1: Tập trung phát triển và thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ít nhất một lần để trải nghiệm chất lượng và khắc phục điểm yếu

Giai đoạn 2: Tập trung xây dựng những sản phẩm dịch vụ cao cấp và cam kết doanh số từ digital tới khách hàng

Giai đoạn 3: Nâng cấp và phát triển thành phòng thuê ngoài marketing tổng thể. Cùng khách hàng xây dựng chiến lược, kế hoạch và thực thi triển khai